Perioada de implementare: aprilie 2011 – aprilie 2012

 

Finanţator: Uniunea Europeană

 

Scop: (1) Proiectul vizează creşterea calităţii serviciilor prestate de autoritatea publică responsabilă de managementul procesului de dezvoltare economică, socială şi culturală pe teritoriul administrat de aceasta; (2) Să contribuie la dezvoltarea durabilă a raionului Soroca prin transferul de experienţă şi al celor mai bune practici de management administrativ ale Consiliului Judeţean Iaşi; (3) Să consolideze relaţiile şi cooperarea transfrontalieră dintre partenerii din România şi Moldova prin activităţile desfăşurate împreună.              

" />
Ro   En  

Management performant şi eficienţă administrativă

Perioada de implementare: aprilie 2011 – aprilie 2012

 

Partener: Consiliul Judeţean Iaşi, Autoritate a Administraţiei publice locale, România

 

Finanţator: Uniunea Europeană

 

Scop: (1) Proiectul vizează creşterea calităţii serviciilor prestate de autoritatea publică responsabilă de managementul procesului de dezvoltare economică, socială şi culturală pe teritoriul administrat de aceasta; (2) Să contribuie la dezvoltarea durabilă a raionului Soroca prin transferul de experienţă şi al celor mai bune practici de management administrativ ale Consiliului Judeţean Iaşi; (3) Să consolideze relaţiile şi cooperarea transfrontalieră dintre partenerii din România şi Moldova prin activităţile desfăşurate împreună.             

 

Obiective


Îmbunătăţirea serviciilor publice prestate de Consiliul Raional Soroca;                    

Sporirea eficienţei managementului resurselor umane din cadrul administraţiei publice locale.               

 

Rezultate  

 • Unitatea de Implementare a Proiectului formată din 6 membri din cadrul Consiliului Raional Soroca, BCI şi al Consiliului Judeţean Iaşi        
 • Organizarea a 6 şedinţe ale Unităţii de Implementare a Proiectului             
 • Organizarea şi desfăşurarea conferinţei de lansare a proiectului                         
 • Analiza funcţională a organizării şi a serviciilor prestate de Consiliul Raional Soroca                 
 • Planul de dezvoltare instituţională a Raionului Soroca pentru perioada 2010-2015
 • Elaborarea/ajustarea standardelor de calitate şi a procedurilor funcţionale pentru activitatea serviciilor nou create/a serviciilor existente îmbunătăţite     
 • 3 servicii nou create în cadrul raionului Soroca (audit intern, serviciul de management al resurselor umane, serviciul de management al proiectelor)
 • Dotarea sălii de şedinţe a Consiliului Raional Soroca pentru şedinţe şi seminare de instruire                   
 • 3 cicluri de instruire pentru 20 de traineri în domeniul resurselor umane, al managementului de proiect, al auditului intern şi al managementului calităţii          
 • 60 studenţi (consilieri şi funcţionari publici) din raioanele Soroca, Floreşti, Drochia şi judeţul Iaşi
 • Organizarea unei vizite de studiu în judeţul Iaşi
 • 4 zile de training pentru 15 persoane organizate în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, în domeniul managementului de performanţă, al auditului intern şi al resurselor umane                                                                     
 • 3 misiuni de audit realizate   
 • Acţiuni de informare cu privire la activităţile şi rezultatele obţinute în proiect              
 • Organizarea şi desfăşurarea conferinţei de lansare a proiectului                   
 • Preluarea şi aplicarea de către funcţionarii publici şi consilierii din Moldova a bunelor practici existente                          
 • Elaborarea, publicarea şi diseminarea materialelor promoţionale (a unor pliante, broşuri, buletin informativ).