Perioada de implementare: Iulie 2010 – Iunie 2012

 

Finanţator: IFAD (Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii)

 

Scop: Dezvoltarea antreprenorială şi a capacităţilor manageriale ale imigranților întorşi şi a beneficiarilor de remitenţe; pentru a creşte investiţiile remitenţelor şi evitarea "exodului de creieri"

" />
Ro   En  

Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor prin investiţii în mediul rural

 

Perioada de implementare: Iulie 2010 – Iunie 2012

 

Parteneri: ProRural Invest (Republica Moldova) şi FEDEI (România)

 

Finanţator: IFAD (Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Agriculturii)

 

Scop: Dezvoltarea antreprenorială şi a capacităţilor manageriale ale imigranților întorşi şi a beneficiarilor de remitenţe; pentru a creşte investiţiile remitenţelor şi evitarea "exodului de creieri"

 

Obiective:

 • Lansarea de noi întreprinderi şi crearea locurilor de muncă prin dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi manageriale, şi redirecţionarea remitenţelor din consumul casnic şi imobil spre investiţii în mediul de afaceri.

 

Rezultate:

 • 12 articole cu privire la programul lansat in mass-media raională
 • 12 spoturi şi emisiuni radio difuzate în fiecare raion pe posturile naţionale şi regionale
 • 48 de vizite de informare organizate în fiecare din cele 12 raioane cuprinse în acest proiect (cîte 4 pentru fiecare raion)
 • Cel puţin 350 de persoane selectate ca beneficiari ai proiectului
 • 24 sesiuni de training în domeniul lansării afacerii pentru 350-600 de participanţi
 • Studiu „Oportunităţi de investiţii a capitalului uman si financiar”
 • 70-130 de idei de afaceri identificate
 • 50 – 100 de afaceri noi create
 • 100 -250 de locuri noi de muncă create
 • Asistenţă post-creare pentru afacerile noi create
 • Ghid „Lansarea afacerii”
 • Broşura „Practici de succes”