Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012   


Finanţator: BERD


Scop: Scopul general al Studiului de Fezabilitate este pregătirea Analizei Diagnostic tehnice, financiare, de mediu şi sociale care va fi evaluată de municipalitate, de companie şi de BERD pentru obţinerea potenţialelor împrumuturi şi a finanţărilor nerambursabile.            

" />
Ro   En  

Moldova: Aprovizionarea cu apă şi tratarea apelor uzate în Chişinău – Studiu de fezabilitate

 

Perioada de implementare: noiembrie 2010 - octombrie 2012   


Finanţator: BERD


Scop: Scopul general al Studiului de Fezabilitate este pregătirea Analizei Diagnostic tehnice, financiare, de mediu şi sociale care va fi evaluată de municipalitate, de companie şi de BERD pentru obţinerea potenţialelor împrumuturi şi a finanţărilor nerambursabile.        

     

Obiective:

  • Pregătirea unui studiu iniţial pentru prezentarea situaţiei curente a Chişinăului, cu descrierea şi evaluarea stării curente a serviciilor de aprovizionare cu apă şi de canalizare furnizate în municipiu, în scopul unei mai bune înţelegeri a situaţiei instituţionale, legislative şi financiare  actuale, precum şi a termenilor tehnici şi financiari.     
  • Revizia tehnică, de mediu şi socială completă a infrastructurii Companiei şi a echipamentelor Companiei în termeni de capacitate, eficienţă energetică, performanţă, reparaţii, practici de mentenanţă, practici de evacuare a deşeurilor, vechime, calitatea materialelor şi a echipamentelor, conformitatea şi impactul asupra mediului.          
  • Evaluarea eficienţei operaţionale şi comerciale a companiei, ex. eficienţa facturării şi a colectării, inclusiv evaluarea conformităţii/performanţei Sistemelor Informaţionale de Management utilizate de Companie.             

Rezultate  

  • Capacitate sporită a companiei municipale furnizoare de apă
  • O mai bună calitate a sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare din municipiul Chişinău şi zonele proxime       
  • Monitorizarea şi evaluarea transparentă şi responsabilă a sistemului utilizat    
  • Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de apă şi canalizare.