Perioada de implementare: martie – decembrie 2013

 

Finanţator: Banca Mondială  

 

Scop: Susţinerea Guvernului Republicii Moldova în realizarea obiectivelor de modernizare a serviciilor publice.   

" />
Ro   En  

Suport pentru realizarea Reformei de modernizare a serviciilor publice locale în Republica Moldova

 

Perioada de implementare: martie – decembrie 2013


Partener: Business Consulting Institute  


Finanţator: Banca Mondială  


Scop: Susţinerea Guvernului Republicii Moldova în realizarea obiectivelor de modernizare a serviciilor publice.  


Obiective:

 • Analiza sistemului curent de prestare a serviciilor publice şi elaborarea unui nou model, care va cuprinde autorităţile publice centrale, instituţiile desconcentrate şi administraţia publică locală;
 • Înregistrarea completă a tuturor serviciilor publice prestate de administraţia publică centrală, instituţiile subordonate şi administraţiile locale;
 • Stabilirea unui plan de modernizare pentru trei servicii publice, potrivit modelului propus;
 • Definirea unui plan, pe termen mediu, cu paşii practici care se vor întreprinde pentru aplicarea noului model de prestare a serviciilor;
 • Pentru a asigura durabilitatea proiectului, instruirea personalului care va promova şi implementa reforma;
 • Suport oferit Cancelariei de Stat în revizuirea legislaţiei în vigoare şi pregătirea amendamentelor necesare;
 • Asistenţă în procesul de comunicare a agendei de modernizare a serviciilor publice.   

 

Rezultate

 • Rapoarte de implementare a proiectului;
 • Un nou model de prestare a serviciilor publice;
 • Înregistrarea completă a tuturor serviciilor-cheie;
 • 3 studii pilot asupra serviciilor publice prestate şi planuri de remodelare a lor;
 • Plan de implementare a reformei;
 • Instruirea resurselor umane care vor participa la implementarea reformei;
 • Consiliere juridică;
 • Activităţi de comunicare;
 • Suport zilnic oferit Cancelariei de Stat şi activităţi de consolidare a capacităţii acesteia.