Ro   En  

Echipa BCI

 

Mihai RoşcovanPreşedinte

Doctor în economie, specializat în restructurarea, evaluarea, dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor. Expert în elaborarea şi managementul proiectelor, dezvoltare regională, urbană si rurală, cooperare transfrontalieră, descentralizare şi management corporativ. Studii la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Economie şi Matematică din Moscova, Banca Mondială (macro şi micro-economie), InWent (Trainer European), LGI-OSI (Finanţarea capitalului ţărilor în tranziţie). Este Profesor asociat la Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea Tehnică din Moldova. În perioada 1998-1999, a ocupat postul de vice-ministru al economiei. Autor a peste 50 lucrări şi publicaţii.

 

 

Liviu Andriuţa, Director executiv   

A absolvit Universitatea Tehnică din Moldova (inginer-economist), a obţinut masterul în Business şi Administrarea Afacerii la Universitatea Tehnică din Moldova, PLATO+, România (Training in Excelenţă în Afaceri). Este specializat în restructurarea, evaluarea, dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor, implementarea sistemelor de management pentru creşterea eficienţei, planificare strategică.

 

 

 

 

 

 

 Valentina Ticu, Director Financiar

Economist-matematician. A studiat la Universitatea de Stat din Kiev, Institutul Naţional de Economie al Academiei Române (restructurarea întreprinderilor), Organizaţia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare din Kiev (planificarea investiţiilor), Centrul de Instruire Profesională Continuă, USAID (auditul rapoartelor financiare), ACAP Moldova (auditul general). Este specializată în contabilitate, auditul agenţilor economici (general), analiză financiară, restructurarea întreprinderilor, planificarea afacerilor şi a investiţiilor, managementul financiar al proiectelor. 

 

 

Stela Florea Expert în analiză economică şi financiară

Licenţiată în economie la Academia de Studii Economice din Moldova, specializarea Business şi Administrarea Afacerilor. Diplomă de master în domeniul administrării afacerilor. Este specializată în analiză economico–financiară, elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate şi planificare strategică. 

 

 

Iuliana Gavriluţa, Expert în marketing şi statistică

A absolvit Academia de Studii Economice a Moldovei (economist, specializarea – statistică şi previziune economică). Studii de master la ASE Moldova (analiză statistică în economie şi business). Este specializată în elaborarea studiilor de piaţă, analize cantitative şi calitative, organizarea anchetelor, sondajelor, precum şi macro-micro prognoză economică.


Ana Burcă, Expert în achiziții și relații publice 

A absolvit Acedemia de Studii Economice din Moldova cu specializarea Administrarea Afacerii. Experiență în achiziții publice, managementul proprietății publice și parteneriate publice-pivate. Este specializată în procedurile de licitații și relații cu publicul.