Ro   En  

Experţi asociaţi

 

Veaceslav Bulat, Expert în administraţia publică

A studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative; Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept. A urmat cursuri de instruire şi perfecţionare la Institutul Naţional de Administraţie din Bucureşti, EURDIB, Ministerul Afacerilor Externe a Poloniei, PNUD, Soros Moldova. Este specializat în drept administrativ comparat; cooperare transfrontalieră, managementul proiectelor europene, parteneriat public-privat, dezvoltare regională, urbană şi locală; politici de descentralizare, managementul administraţiei publice locale, restructurare instituţională, planificare strategică. Este autor a peste 20 lucrări şi publicaţii.  Viorel Roşcovan, Expert în finanţe publice și corporative

Este Profesor de Finanţe Asociat al Şcolii de Management din Rotterdam, Universitatea Erasmus. Deţine titlul de doctor, obţinut de la CentER, Centrul de Cercetare Economică de pe lângă Universitatea Tilburg, un Master în Finanţe de la aceeaşi universitate şi un Master în Economie de la CERGE-EI, o iniţiativă comună a Academiei de Ştiinţe a Republicii Cehe şi a Institutului Economic. În 2007, a fost premiat de Banca Centrală Europeană şi Centrul de Studii Financiare cu Premiul lui Lamfalussy, premiu acordat cercetătorilor talentaţi cu vârsta de până la 35 de ani. Interesele sale de cercetare sunt îndreptate către sectorul bancar şi stabilirea preţurilor acţiunilor şi obligaţiunilor şi în special către volumul de tranzacţionare al acestora. Este autor al unor importante publicaţii apărute în limba engleză şi prezentate la diverse conferinţe internaţionale de specialitate de peste hotare.

  

Viorel Miron, Expert în dezvoltarea proiectelor şi turism

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova (biologie, chimie, ecologie), Universitatea Agricolă de Stat (Doctor în economie). A urmat cursuri la Banca Mondială, PNUD Moldova, Institutul pentru Relaţii Internaţionale „Perspectiva”, EU-RDIB. Este specializat în turism şi servicii, economie, dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor, elaborarea şi managementul proiectelor; dezvoltare regională, urbană si rurală; cooperare transfrontalieră şi transnaţională; managementul parteneriatelor publice-private. Este Profesor asociat la Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova. Este autor a peste 30 lucrări şi publicaţii.


 

Victor Moroz , Expert în agro-business

Doctor în economie, economist-matematician, absolvent al Institutului Agricol din Odesa şi al Institutului de Economie Agrară din Moscova. Este specializat în economie, elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor strategice, dezvoltarea afacerilor şi atragerea investiţiilor în sectorul agro-alimentar, gestionarea riscurilor. Este conferenţiar-cercetător şi autor a peste 30 lucrări şi publicaţii. 

 

Anatol Ignat, Expert în marketing 

Economist, manager în agro-business. A absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul de Management şi Dezvoltare Rurală şi Universitatea Leibniz din Hanovra, Germania. Este specializat în marketing agro-alimentar, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltarea spaţiului rural. Este Lector superior la Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi autor a peste 30 lucrări şi publicaţii.