Ro   En  

9 NOIEMBRIE termenul limită de înscriere la Concursul de GRANTURI pentru IDEI DE AFACERIProgramul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” continuă implementarea Proiectului „Crearea oportunităților ocupaționale prin susținerea tinerilor din Zona de securitate în iniţierea unei afaceri”. În cadrul Proiectului a fost lansat un concurs de granturi pentru idei de afaceri, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, în special femeilor și persoanelor vulnerabile, care locuiesc în raioanele Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă.

 

Peste 300 de tineri din raioanele respective au transmis deja cereri de înscriere la concurs. Ulterior, cele mai bune 75 de idei de afaceri au fost selectate de compania de consultanță Business Consulting Institute, partenerul de implementare a proiectului. Timp de două zile, în perioada 20-22 octombrie, autorii celor mai bune idei au participat la o sesiune de instruire privind elaborarea planului de afaceri: lansarea afacerii, planificarea eficientă și obținerea grantului.  

 

La următoarea etapă, la care sunt încurajați să participe toți doritorii, indiferent de faptul daca au depus sau nu o cerere de participare la prima etapă, vor fi selectate prin concurs deschis cele mai bune 15 idei de afaceri, fiecare dintre ele urmând să beneficieze de un grant de până la 13.500 de euro din partea Uniunii Europene.

 

Criterii de eligibilitate

Solicitantul de grant trebuie:

 • să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani;
 • să activeze în localitatea eligibilă pentru Program;
 • să nu aibă datorii față de bugetul local și național;
 • să fie dispus să înregistreze întreprinderea după aprobarea grantului;
 • să asigure cofinanțare de minim 10% din valoarea grantului solicitat.

Setul de documente necesare pentru participarea solicitanților la concurs

 • Cererea de aplicare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Planul de afaceri (model) pentru o perioadă de cel puțin 3 (trei) ani și anexe;
 • Declarație de proprie răspundere privind lipsa sau existența datoriilor fața de bugetul local și național.*
 • CD cu varianta electronică a dosarului de aplicare.

*În cazul aprobării pentru grant, beneficiarul va depune Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul local și național cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original).

Dosarele incomplete nu vor fi admise. 

 

Criteriile de selectare a solicitanților câștigători

Dosarele vor fi evaluate de către Comitetul de Selectare în baza criteriilor:

 • Competitivitatea și fezabilitatea afacerii/planului de afaceri;
 • Tipul de activitate al noii întreprinderi
 • Numărul de locuri de muncă create, inclusiv pentru femei;
 • Aspectele financiare ale planului de afaceri;
 • Contribuția proprie și capacitatea de co-finanțare;
 • Gradul de inovare și de originalitate al proiectului pentru localitate;
 • Termenul de recuperare a investiției;
 • Impactul social;
 • Gradul de completare a planului de afaceri.

Termenul limită pentru depunerea solicitărilor: 9 noiembrie, ora 17:00.

 

Recepționarea și înregistrarea cererii şi a setului de documente pentru participare la concurs.

 

Cererile și setul de documente pentru participare la concurs vor fi depuse într-un plic sigilat la sediul Companiei de Consultanță Business Consulting Institute pe adresa:

 

Business Consulting Institute

Adresa: str. M.Eminescu 27

Chișinău, MD-2012

Tel.: 022 855080

Email: office@bci.md

 

Examinarea cererii solicitantului şi a setului de documente pentru participare la concurs

 

Procesul de examinare a cererii solicitantului şi a documentelor se desfășoară în baza următoarelor etape:

 

Etapa 1: Verificarea criteriilor de eligibilitate

Se examinează corespunderea criteriilor de eligibilitate stipulate anterior și gradul de completare a dosarului. Doar dosarele selectate la Etapa 1 vor fi acceptate pentru examinare la etapa următoare.

 

Etapa 2: Evaluarea tehnică a planurilor de afacere

Planul de afaceri urmează să fie elaborat pentru o durată de minim 3 (trei) ani și conform modelului prezentat. Scopul examinării este de a determina fezabilitatea planului de afaceri și alte criterii menționate. Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor fi promovate pentru etapa următoare.

 

Etapa 3: Aprecierea prezentării orale a planurilor de afaceri

Planul de afaceri urmează să fie prezentat în fața Comitetului de selectare. Se vor analiza și aprecia următoarele: organizarea şi stilul prezentării; cunoașterea afacerii de către antreprenor și echipă; auto motivarea; pasiunea pentru afacere; reflectarea tuturor compartimentelor; respectarea timpului acordat prezentării.

 

Condițiile de procurare a bunurilor

 

Solicitanții/beneficiarii Programului de granturi nu vor primi finanțarea în valoare monetară, dar vor primi direct bunurile indicate în planul de afaceri. Bunurile procurate vor fi primite inițial în folosință și doar după o perioadă de 16 luni vor fi transmise în proprietatea beneficiarului, dacă acesta va îndeplini condițiile contractului de grant.

 

În cazul în care beneficiarul nu valorifică bunuri primite, el este obligat în termen de 30 zile calendaristice să anunțe în scris Compania de consultanță.

 

Bunurile vor fi achiziționate de către Compania de consultanță contractată de Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, cu implicarea nemijlocită și permanentă a beneficiarului. Beneficiarul va identifica și va prezenta trei oferte de bunuri. Compania de consultanță va asigura ca toate bunurile să fie procurate cu îndrumările generale de procurări. La procurarea bunurilor vor fi respectate următoarele condiții:

 

 • Grantul va fi utilizat pentru achiziționarea de mijloace fixe, precum echipament/utilaj/mobilier, animale, păsări;
 • Grantul nu va putea fi utilizat pentru achiziționarea de mijloace circulante, investiții în construcții de edificii;
 • Bunurile (echipamentul/utilajul) va putea fi achiziționat atât din țară, cât și de peste hotare;
 • Bunurile (echipamentul/utilajul) procurate din grant vor avea TVA 0%;
 • Bunurile procurate din surse proprii nu vor fi scutite de TVA;
 • În cazul în care bunurile vor fi importate, acestea vor fi scutite de TVA, taxe vamale;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte cel puțin trei oferte comerciale pentru fiecare bun;
 • Grantul va fi calculat în MDL. Procurările vor fi achitate în MDL.

 

Lansat în anul 2009, Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

26.10.15