Ro   En  

Cooperare turistică în regiunea Mării Negre, în cadrul unui proiect susţinut de Uniunea Europeană 

Din cele mai vechi timpuri, Marea Neagră a constituit o cale pe care populaţia din regiunile pontice a stabilit o legătură cu alte culturi. Marea Neagră este o importantă cale navigabilă, prin care regiunile riverane au acces la Marea Mediterana, iar prin aceasta – la Oceanul Planetar. Totodată, litoralul Mării Negre este o importantă zonă balneoclimaterică, cu numeroase stațiuni de renume internaţional, create de-a lungul timpului. Resursele Mării Neagre sunt valorificate în diverse ramuri ale economiilor naționale din ţările maritime. Turismul este, tradițional, unul din principalele domenii de activitate economică în Bulgaria, Ucraina, Georgia şi Turcia.


Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre oferă o oportunitate de excepţie pentru Republica Moldova, de a prelua experiența pe care o au țările din regiune în diverse domenii, inclusiv în domeniul turismului.


În acest context, Business Consulting Institute implementează proiectul „Rețeaua pentru turism durabil la Marea Neagră - Strategii de marketing turistic comun și dezvoltare în regiunea Mării Negre”, care este susţinut financiar de Uniunea Europeană, prin intermediul acestui Program, fiind lansat în ianuarie 2014.


Partenerii Business Consulting Institute în cadrul acestei iniţiative sunt instituţii din Georgia, Ucraina, Bulgaria şi Turcia: Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Afacerilor şi Promovarea Investiţiilor (Georgia), Municipiul Burgas (Bulgaria), Agenţia pentru Dezvoltare Regională (Odesa, Ucraina), Departamentul pentru Turism şi Agrement din Adjara (Georgia), Agenţia de Dezvoltare Regională (DOKA) (Trabzon, Turcia).


În cadrul proiectului se formează o reţea de colaborare în regiunea Mării Negre, cu o agendă comună de  dezvoltare a turismului. De asemenea, sunt elaborate studii și strategii de marketing transfrontaliere pentru produse inedite, din domeniul turismului vitivinocol, ecologic şi rural. Acestea vor consolida cooperarea turistică în regiune. Grupurile  țintă vor fi invitate să participe la un ciclu de cursuri, iar partenerii proiectului vor realiza un schimb de cunoştinţe şi de experienţă.     


Grupul ţintă este format din autorităţi locale şi regionale din fiecare țară parteneră, instituţii neguvernamentale din domeniul turistic şi sectorul privat (operatori şi agenţii de voiaj, hoteluri, vinării, centre spa etc.). Autorităţile locale şi antreprenorii şi îşi vor îmbunătăţi, aşadar, capacitatea de a întreprinde şi de a desfăşura activităţi turistice.   


Materialele de instruire pentru cele patru cicluri de instruire sunt în curs de elaborare. Se estimează că la cursuri vor participa circa 600 de persoane din domeniul turismului şi din alte domenii conexe şi reprezentanți a 40 de administraţii locale, din toate ţările partenere.


La capitolul schimb de experienţă au fost efectuate deja patru vizite de studiu în zone turistice reprezentative din regiunea eligibilă a Programului, în Moldova, Georgia, Bulgaria și Ucraina, la care au participat echipa de implementare a proiectului şi specialişti interesaţi din domeniul turismului.


Experţii proiectului lucrează, în mod curent, asupra unei platforme informaţionale de promovare a produselor comune ale ţărilor partenere. În cadrul acesteia vor fi promovate câte cel puţin 10 destinații turistice din Moldova, Georgia, Bulgaria,  Ucraina şi Turcia.  


Rezultatele obţinute ca urmare a realizării proiectului vor fi prezentate la expoziții regionale specializate și la forumuri ale partenerilor, care vor deveni un prilej de a stabili noi relaţii transfrontaliere.


Activităţile prevăzute se vor derula până în luna iulie a anului 2015.

04.08.14