Ro   En  

Moldova preia experienţa letonă a descentralizării, în cadrul unei vizite de studiu în LetoniaÎn perioada 30 octombrie – 4 noiembrie 2011, în cadrul Proiectului “Descentralizare şi Dezvoltarea Autonomiei Locale: Modele Europene de succes pentru Republica Moldova”, s-a desfăşurat o vizită de studiu în Letonia. Proiectul este implementat de Business Consulting Institute (Moldova) în parteneriat cu Fundaţia PAUCI (Polonia) şi Corporate & Public Management Consulting Group (Letonia), cu sprijinul financiar al PNUD Moldova şi al Fundaţiei Soros Moldova.

 

Scopul proiectului este de a facilita schimbul de experienţă dintre factorii decizionali şi politici, reprezentanţii autorităţilor locale, ONG-uri şi experţii în domeniu din Polonia şi Letonia, precum şi alte ţări UE aflate în procesul reformei de descentralizare, care va contribui semnificativ la consolidarea autonomiei locale.                 

 

În acest context, vizita de studiu a urmărit să prezinte experienţa letonă a reformei de descentralizare; să ofere informaţii asupra cadrului finanţelor publice locale, a mecanismelor de egalizare şi asupra politicii investiţiilor publice; să faciliteze înţelegerea relaţiei dintre administraţia centrală şi locală; să prezinte mecanismele de furnizare a serviciilor publice şi tendinţele de dezvoltare.        

 

Experienţa împărtăşită în cadrul acestui seminar şi recomandările experţilor letoni trebuie să servească drept model în realizarea reformei de descentralizare în Moldova.    

 

Seminarul a pus accentul pe multiple aspecte, dintre care: (1) îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor publice; (2) prestarea pe cale electronică a serviciilor (e-servicii), e-democraţia, asigurarea transparenţei şi a eficienţei cheltuielilor municipale, creşterea eficienţei instituţiilor municipale; (3) direcţionarea impozitelor pe venit la locul de reşedinţă al contribuabililor; (4) egalizarea financiară a autonomiilor locale în scopul creării unor oportunităţi egale de dezvoltare; (5) reducerea numărului structurilor şi al angajaţilor şi eficientizarea administraţiei publice; (6) administrarea şi păstrarea patrimoniului istoric.  

 

Vizita de studiu a abordat probleme diverse, oferind informaţii utile,  de care au putut să beneficieze reprezentanţi ai administraţiei publice din Moldova, ai ONG-urilor şi experți în administraţia locală.     

11.11.11