Ro   En  

Lansarea Raportului Dezvoltării Umane 2011 - „Durabilitate și echitate: un viitor mai bun pentru toți”Joi, 3 noiembrie 2011, în incinta ASEM a avut loc lansarea Raportului Dezvoltării Umane 2011. Acest eveniment organizat de către reprezentaţa PNUD a avut ca scop prezentarea raportului care oferă o evaluare a progreselor dezvoltării obţinute în 187 de state și teritorii ale lumii.

Raportul intitulat „Durabilitate și echitate: un viitor mai bun pentru toți” poziționează Republica Moldova în categoria țărilor cu o dezvoltare umană medie și îi atribuie în 2011 o valoare a Indicelui Dezvoltării Umane de 0.649. Între anii 1995 și 2011, Indicele Dezvoltării Umane (IDU) al Republicii Moldova a crescut de la 0.584 până la 0.649, ceea ce reprezintă o majorare cu 11 la sută sau o creștere anuală de aproximativ 0,7 la sută.

Anul trecut, în Raportul Dezvoltării Umane 2010, Republica Moldova a fost plasată pe locul 99 din 169 state, însă autorii Raportului afirmă că este eronat să fie comparate valorile și poziționările cu rapoartele precedente, pentru că metodele și datele s-au schimbat, la fel ca și numărul țărilor și teritoriilor incluse – 187 în 2011 față de 169 în 2010.


 Indicele Dezvoltării Umane 2011

 Împreună cu lansarea Raportului Dezvoltării Umane 2011, este prezentat, de asemenea, şi Indicele Dezvoltării Umane (IDU), care face parte din Raport. IDU reprezintă un rezumat al indicatorilor bunăstării oamenilor, combinând câteva dimensiuni ale dezvoltării umane: o viaţă lungă şi sănătoasă (măsurată prin speranţa de viaţă la naştere), un nivel bun de educaţie (măsurat prin rata ştiinţei de carte la adulţi, combinată cu rata totală a înrolării în învăţământul primar, secundar şi terţiar) şi condiţii de trai decent (măsurate prin Produsul Intern Brut pe cap de locuitor).

Raportul Dezvoltării Umane de anul trecut a introdus trei indicatori nou, care sunt prezenți și în Raportul 2011: Indicele Dezvoltării Umane ajustat pentru Inegalitate, datorită faptului că inegalitatea reduce media dezvoltării umane datorată inegalităţii în domeniile sănătăţii, educaţiei şi veniturilor, Indicele Inegalităţii Gender, care măsoară disparităţile în forţa de muncă, sănătate, cunoştinţe şi abilitare, care afectează femeile, şi Indicele Sărăciei Multidimensionale, care identifică lipsuri importante în sănătate, educaţie şi standarde de viaţă, afectând până la 1,7 milioane de oameni pe glob.

 

 

 

Sursa : http://undp.md

07.11.11