Ro   En  

Proiectul european implementat la Teleneşti şi Orhei lansează patru iniţiative de dezvoltare localăÎn ultimii douăzeci de ani, Uniunea Europeană a acordat finanţări de peste 500 de milioane de Euro, iar suma fondurilor alocate este în creştere. Republica Moldova beneficiază, de asemenea, de asistenţă financiară sporită şi de sprijin pe calea reformelor şi dezvoltării.


Proiectul “Promovarea Planificării și Implementării Participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală durabilă”, implementat de Business Consulting Institute în ţara noastră, s-a bucurat de sprijinul financiar al Uniunii Europene. Acesta se află la etapa la care îşi poate prezenta realizările. Conferinţa finală a acestuia a avut loc la Teleneşti, la 29 iulie, reunind autorităţile publice locale, reprezentanţii Delegaţiei UE în R. Moldova, ai PNUD, USAID, GIZ, ai societăţii civile şi ai mass-media.


Oraşele Orhei şi Teleneşti sunt, alături de Fundaţia PAUCI, parteneri de implementare ai  Business Consulting Institute, iar locuitorii oraşelor – beneficiari direcţi ai proiectului realizat. Ca urmare a eforturilor comune ale BCI şi ale primăriilor, la Teleneşti a fost extins sistemul de canalizare şi a fost construită o nouă staţie de pompare. Tot la Teleneşti, au fost amenajate locurile de joacă ale celor două grădiniţe din oraş. La Orhei, au fost înfăptuite două iniţiative: a fost extins sistemul de iluminare stradală şi a fost instalat un sistem de monitorizare video pe străzile principale ale localităţii.


Ideile de proiecte au fost furnizate de populaţia celor două oraşe. Participarea cetăţenilor a corespuns ideii principale a proiectului, care a aplicat un concept relativ nou în R. Moldova, de Planificare şi Implementare Participativă.

        

Scopul proiectului a fost să consolideze capacitatea de dezvoltare durabilă a autorităţilor publice locale şi a societăţii civile, prin: îmbunătăţirea aptitudinii administraţiei locale de a realiza proiecte de dezvoltare locală în manieră participativă; promovarea mecanismelor de participare cetăţenească; împuternicirea comunităţilor.


Iniţiative de dezvoltare locală pentru condiţii de viaţă mai bune


Ideile proiectelor realizate la Teleneşti şi la Orhei au fost stabilite în cadrul discuţiilor publice şi prin sondaj.


Teleneştenii au decis că este necesară crearea unor locuri de joacă moderne şi sigure la grădiniţele din oraş. Cele două grădiniţe sunt frecventate de circa 341 copii de vârstă preşcolară.


Prin cea de-a doua iniţiativă lansată, în sectorul Izvoraș al localităţii va fi extinsă reţeaua de canalizare, fiind construită o porţiune conexă, care va asigura buna funcţionare a sistemului de canalizare. În cadrul iniţiativei, a fost construită o nouă staţie de pompare, care funcţionează deja.  


Lungimea sectorului construit va fi de 1 km. Acesta va oferi acces la serviciile de canalizare pentru  600 de cetăţeni. 


Extinderea reţelei de iluminare stradală la Orhei va spori siguranţa locuitorilor oraşului. Sistemul va fi instalat pe 7 străzi, cu o lungime totală de 5 km. Vor fi instalate 25 puncte de transformare, care vor face posibilă extinderea iluminatului public în tot oraşul. 


Beneficiari direcţi ai acestui proiect sunt câteva sectoare ale Orheiului: Lupoaica, Bucuria, Slobozia Doamnei și Nistreană.


Sistemele de supraveghere video instalate la Orhei vor asigura siguranţa publică şi vor reduce numărul de infracţiuni şi de accidente rutiere.


Pe străzile oraşului au fost instalate 23 de camere video. Au fost create centre de monitorizare la primărie, la SIS şi la Inspectoratul de Poliţie. 


Proiectele şi programele europene, o oportunitate pentru Republica Moldova


Oaspeţii prezenţi la eveniment şi-au exprimat recunoştinţa faţă de sprijinul oferit de instituţiile finanţatoare internaţionale şi satisfacţia de a fi stabilit relaţii de colaborare fructuoase, prin care au devenit posibile diferite proiecte locale.


Domnul Wicher Slagter, șef Secţie Politică şi Economie la Delegația UE în Republica Moldova, a afirmat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova, oferind asistenţă tehnică şi financiară. Cu privire la proiectul de faţă, domnul Slagter a subliniat că este unul inovator prin faptul că  susţine participarea cetăţenească. Acest proiect este deschizător de drumuri şi va fi urmat de altele similare. În Republica Moldova, acesta va genera o mai mare implicare din partea societăţii civile. Reprezentantul Delegaţiei UE a spus că speră că iniţiativele realizate vor servi ca model pentru alte localităţi şi vor impulsiona dezvoltarea economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.


Domnul Boris Burcă, preşedinte al raionului Teleneşti, a amintit că susţinerea financiară externă este esenţială pentru dezvoltarea ţării noastre. Aceasta a crescut pe parcursul anilor, odată cu schimbarea guvernării. Dacă în 2007 raionul Teleneşti beneficia de fonduri în valoare de 13 milioane de lei, în 2013 suma ajungea la 68 milioane lei, iar suma estimată în 2014 este de 74 milioane lei.


Potrivit domnului Mihai Roşcovan, Coordonator PCDLI (PNUD), oraşele Teleneşti şi Orhei sunt cele mai dinamice localităţi din ţară, cu cel mai mare număr de proiecte implementate în ultimii cinci ani.


Programele de finanţare europeană vor deveni, în scurt timp, o oportunitate valoroasă pentru Republica Moldova, pe care localităţile trebuie să o valorifice în integrarea şi devenirea noastră europeană.        

30.07.14