Ro   En  

După Călăraşi, şi Ialoveni îşi defineşte obiectivele de dezvoltareIaloveni, 19.11.2015 – Astăzi, în cadrul Proiectului „Dezvoltarea strategiilor socio-economice pentru oraşele Ialoveni și Călărași”, la Ialoveni a avut loc o nouă şedinţă a grupul de coordonare pentru elaborarea strategiei socio-economice a oraşului pe anii 2016 - 2020. În cadrul şedinţei, membrii grupului de coordonare, constituit anterior prin dispoziţia primarului din consilieri, funcţionari şi experţi locali, au discutat despre progresul în elaborarea strategiei şi au contribuit direct cu propuneri la definirea viziunii, obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare a oraşului.

 

Facilitatorii BCI, Ana Mardare şi expertul internaţional Sorina Racoviceanu, au prezentat profilul oraşului Ialoveni care oferă o radiografie cuprinzătoare a stării de lucruri existente la toate palierele: caracteristicile fizico-geografice, planificarea urbanistică şi amenajarea teritoriului, demografia şi capitalul social, serviciile publice şi indicatorii dezvoltării economice, mediul şi potenţialul natural, infrastrutura oraşului şi capacitatea administrativă.

 

Potrivit analizei făcute de experţii BCI, oraşul Ialoveni are toate premizele pentru a deveni în perspectivă o municipalitate dezvoltată economic şi atractivă din punct de vedere turistic. Important e ca la această etapă viziunea şi obiectivele de dezvoltare a oraşului să fie definite în strategie cât mai clar şi mai realist.

 

Membrii grupului de coordonare au subliniat necesitatea ca strategia aflată în proces de pregătire să ofere un sens pragmatic dezvoltării oraşului Ialoveni, astfel încât, pe termen scurt, să rezolve problemele cetăţenilor, iar pe termen lung, să consolideze reputaţia oraşului.

 

Amintim că Proiectul „Dezvoltarea strategiilor socio-economice pentru oraşele Ialoveni și Călărași” este finanţat de USAID, prin Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, şi implementat de Business Consulting Institute (BCI), în parteneriat cu Centrul de Informare pentru Autorităţile Locale. BCI este responsabil de facilitarea și sprijinirea primărilor respective în vederea elaborării strategiilor în linie  cu documentele strategice naționale, cu strategiile de dezvoltare regională și la standarde UE de dezvoltare integrată. Strategiile urmează a fi elaborate până la sfârşitul acestui an, în colaborare cu experţi români şi polonezi, contractaţi de USAID.

20.11.15