Perioada de implementare:  24 august – 1 decembrie 2012

 

Finanţator:  PNUD

 

Scop: Proiectul urmăreşte consolidarea schimbărilor pozitive ce ţin de drepturile omului, combaterea excluziunii sociale şi asigurarea egalităţii de gen.                

" />
Ro   En  

Sprijin APL din comunităţile ţintă pentru a elabora/actualiza Strategiile de dezvoltare socio-economică în manieră participativă, pe baza drepturilor omului şi a egalităţii de gen

 

 

Perioada de implementare:  24 august – 1 decembrie 2012

 

Finanţator:  PNUD

 

Scop: Proiectul urmăreşte consolidarea schimbărilor pozitive ce ţin de drepturile omului, combaterea excluziunii sociale şi asigurarea egalităţii de gen.                      

 

Obiective

Oferirea asistenţei APL (oraşelor şi satelor) în elaborarea/actualizarea Strategiilor de dezvoltare socio-economică pe baza pe baza drepturilor omului  (asigurarea participării, a transparenţei, a non-discriminării şi a responsabilităţii) şi a egalităţii de gen.               

 

 

Rezultate  

  • Cadru participativ inclusiv pentru elaborarea strategiilor  
  • Cadru şi mecanisme pentru asigurarea transparenţei, a non-discriminării şi a responsabilităţii în adoptarea deciziilor la nivel local  
  • Raportul de evaluare a nivelului de dezvoltare socio-economică locală (inclusiv Profilul comunităţii), aprobat de Consiliul Local (inclusiv evaluarea vulnerabilităţii)     
  • Strategiile de dezvoltare socio-economică, aprobate de Consiliile Locale    
  • Raportul de progres şi financiar cu privire la procesul de mobilizare a comunităţii pentru abilitare.