Perioada de implementare: februarie 2003 - decembrie 2003

 

Finanţator: SOROS Foundation Moldova

 

Scop: Susţinerea dezvoltării relaţiilor economice transfrontaliere dintre agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos.                                                                                  

                                                             

" />
Ro   En  

Acordarea asistenţei autorităţilor publice locale în elaborarea ofertelor pentru programul TACIS CBC

 

Perioada de implementare: februarie 2003 - decembrie 2003  

 

Finanţator: SOROS Foundation Moldova

 

Scop: Susţinerea dezvoltării relaţiilor economice transfrontaliere dintre agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos.                                                  

 

Obiective: Analiza situaţiei curente, a problemelor şi a relaţiilor economice din cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, crearea cadrului instituţional pentru asigurarea stabilităţii şi a credibilităţii companiilor din Euroregiune, asigurarea continuităţii şi promovarea intensă a produselor şi serviciilor Euroregiunii, publicarea informaţiilor.                                                                    

 

Rezultate

  • Studiul “Analiza relaţiilor economice din cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos”                          
  • Crearea şi completarea bazei de date a companiilor din Euroregiune 
  • Constituirea şi promovarea Asociaţiei “Parteneriatul de Promovare a Businessului din Euroregiune”
  • Crearea, lansarea şi actualizarea paginii web a asociaţiei                       
  • Organizarea Târgului Companiilor din Euroregiune   
  • Organizarea Conferinţei Internaţionale „Oportunităţi de Afaceri în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos”.