Perioada de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2013 

 

Finanțator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Scop: Revizuirea legislației existente cu privire la locuințe, realizarea unei analize în raport cu cele mai bune practici din țările central și est-europene, stabilirea oportunităţilor de finanțare pentru renovarea blocurilor de locuit, formularea unor recomandări referitoare la structura unui program de sprijin.       

" />
Ro   En  

Asistență pentru amendarea Codurilor spațiilor locative care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari ai locuințelor private

 

 

Perioada de implementare: octombrie 2012 – septembrie 2013 

 

Parteneri: E3 International (SUA), Centrul pentru Eficiență Energetică (Bulgaria)  

 

Finanțator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

 

Scop: Revizuirea legislației existente cu privire la locuințe, realizarea unei analize în raport cu cele mai bune practici din țările central și est-europene, stabilirea oportunităţilor de finanțare pentru renovarea blocurilor de locuit, formularea unor recomandări referitoare la structura unui program de sprijin.       

 

Obiective:

  • Stabilirea unui cadru legislativ funcţional, pentru o activitate corespunzătoare a administraţiei spaţiului locativ rezidenţial, care va împuternici proprietarii de apartamente şi spaţii non-rezidenţiale să întrebuinţeze, să întreţină, să repare şi să reconstruiască în mod adecvat blocurile locative şi terenurile şi să aducă îmbunătăţiri, pentru confort şi eficienţă energetică; 
  • Stabilirea unor reglementări benefice și extinderea gestiunii infrastructurilor private la blocurile de locuit;
  • Suport metodologic pentru îmbunătățirea legislației cu privire la locuințe;
  • Consilierea ministerului cu privire la amendarea legislației și structura optimă a programului pentru reabilitarea blocurilor de locuit, în cadrul căruia finanțarea comercială va atrage susținerea instituțiilor naționale și internaționale.  

 

Rezultate:

  • Analiza legislației cu privire la locuințe, în raport cu legile anumitor țări europene;
  • Pregătirea amendamentelor la legislația locuințelor, și anume la Legea cu privire la condominiu și alte legi relevante;
  • Consolidarea capacității și promovarea (publicarea unui manual/ghid referitor la amendamente; organizarea unui eveniment public și a unei vizite de studiu într-o țară europeană).