Perioada de implementare: noiembrie 2003 - martie 2005  

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: (1) Elaborarea Strategiei de dezvoltare, a Planului strategic de acţiuni şi consolidarea capacităţii instituţionale în implementarea „Agendei locale 21”;  (2) Crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea economică  şi socială în mediul rural.        

" />
Ro   En  

Agenda Locală 21

Perioada de implementare: noiembrie 2003 - martie 2005  

 

Finanţator: PNUD Moldova

 

Scop: (1) Elaborarea Strategiei de dezvoltare, a Planului strategic de acţiuni şi consolidarea capacităţii instituţionale în implementarea „Agendei locale 21”;  (2) Crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea economică  şi socială în mediul rural.        

                                            

Obiective: Stabilirea unui mecanism operaţional de cooperare cu biroul proiectului, entităţile teritoriale de coordonare şi beneficiarii locali, consolidarea şi dezvoltarea capacităţii de dezvoltare durabilă a beneficiarilor, dezvoltarea şi implementarea Agendei Locale 21, instruirea RU, încurajarea iniţiativei antreprenoriale, colaborarea cu APL şi societatea civilă, oferirea trainingului şi a serviciilor de consultanţă pentru lansarea unor noi afaceri şi revitalizarea şi dezvoltarea infrastructurii, atragerea mijloacelor financiare pentru facilitarea posibilităţilor de dezvoltare a businessului rural.                                                                                                                                                          

Rezultate  

  • Ciclu de seminare pentru APL şi antreprenorii locali potenţiali   
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare, a Planului strategic de acţiuni şi consolidarea capacităţii instituţionale în comunităţile selectate                                   
  • Identificarea oportunităţilor de afaceri în localităţi  
  • Asistarea potenţialilor antreprenori în iniţierea a cel puţin 3 afaceri în fiecare comunitate                      
  • Atragerea resurselor financiare pentru lansarea afacerilor 
  • 10 conferinţe pentru diseminarea practicilor pozitive şi a rezultatelor proiectului.