Perioada de implementare: mai 2004 - august 2004 

 

Finanţator: TACIS MoldSMEDev

 

Scop: Elaborarea Planului de dezvoltare pentru regiunea Sorocii drept bază pentru Planul de Acţiuni, în scopul promovării mediului de afaceri, care ar putea susţine dezvoltarea IMM-urilor în ţară.                                                                  

" />
Ro   En  

Planul de dezvoltare a IMM-urilor şi a antreprenoriatului în Soroca

Perioada de implementare: mai 2004 - august 2004 

 

Finanţator: TACIS MoldSMEDev

 

Scop: Elaborarea Planului de dezvoltare pentru regiunea Sorocii drept bază pentru Planul de Acţiuni, în scopul promovării mediului de afaceri, care ar putea susţine dezvoltarea IMM-urilor în ţară.                                                                  

 

Obiective:

  • Crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat în cadrul judeţului         
  • Stabilirea unui parteneriat eficient şi durabil între autorităţile publice şi antreprenori, încurajarea antreprenoriatului                                        
  • Crearea a cel puţin 700 locuri de muncă anual, pentru a atinge astfel media pe ţară a PIB per capita.              

 

Rezultate:

  • Colectarea datelor statistice
  • Analiza diagnostic, pe baza datelor statistice şi a chestionarului  
  • 3 ateliere cu APL, Guvernul, reprezentanţii instituţiilor academice                
  • Analiza mecanismelor, a bunelor practici de susţinere a IMM-urilor               
  • Analiza SWOT a mediului IMM                 
  • Elaborarea Planului pentru dezvoltarea şi susţinerea IMM-urilor, care va include strategia de dezvoltare şi planul de implementare pe 5 ani                         
  • Elaborarea planului de activitate final.