Ro   En  

Schimbările climatice impun măsuri urgente de adaptareAtelier de lucru la FilipeniBusiness Consulting Institute (BCI) acordă servicii de consultanță administrațiilor publice locale în vederea aplicării legislației legate de climă și integrarea aspectelor de gen în documentele de planificare locală. Serviciile sunt oferite în cadrul proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în perioada martie 2020 - martie 2023.

Cu suportul experților BCI, APL-urile de nivelul unu Filipeni, Tigheci, Borogani, (Leova), Nișcani, Tuzara (Călărași) și Dezghingea (UTAG) își vor completa strategiile de dezvoltare socio-economică cu măsuri de adaptare la schimbările climatice și aspecte de gen. Măsurile au fost identificate de grupurile de planificare strategică din localitățile respective, în cadrul unor ateliere de lucru desfășurate pe parcursul ultimelor săptămâni.

În primele luni ale anului viitor, Business Consulting Institute va acorda, în cadrul aceluiași proiect, servicii similare de consultanță altor șase APL-uri de nivelul unu din raioanele țintă.

Obiectivul Proiectului ”Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” este de a dezvolta comunități incluzive, durabile și rezistente la schimbările climatice, precum și de a crea un mediu propice pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor.

17.12.21