Ro   En  

Raionul Călărași și-a adaptat strategia de dezvoltare la schimbările climaticeÎn cadrul proiectului ADA/PNUD ”Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”, Compania de consultanță “Business Consulting Institute”  a oferit expertiză autorităților publice locale din șase raioane în vederea incorporării unor măsuri de adaptare la schimbările climatice în strategiile locale de dezvoltare.

 

Astfel, după Basarabeasca, si Consiliul raional Călărași a adoptat completarea strategiei de dezvoltare a raionului cu un subcapitol nou – Adaptarea la schimbările climatice. Noul subcapitol conține descrierea impacturilor pe care le poate avea schimbarea climei asupra agriculturii, resurselor de apă, sănătății oamenilor, fondului forestier, sectorului energetic, transporturilor și infractructurii drumurilor. Descrierile impacturilor sectoriale sunt însoțite de tabele care conțin riscurile și oportunitățile de adaptare, caracteristice raionului Călărași.

 

În funcție de riscurile și oportunitățile identificate, experții BCI, împreună cu specialiști din diverse domenii din cadrul Consiliului raional Călărași, au identificat și incorporat în strategia raională un set de măsuri sectoriale de adaptare la schimbările climatice. Activitățile aferente sunt evaluate din punct de vedere al costurilor de implementare și prioritizate conform criteriilor economic, de mediu, tehnic și organizaţional.

 

Incorporarea unor astfel de măsuri în strategiile de dezvoltare locală este în spiritul Strategiei de adaptare a Republicii Moldova la schimbarea climei, document-cadru elaborat în concordanţă cu prevederile Capitolului „Schimbări Climatice” din Acordul de Asociere la UE,  precum şi cu prevederile Convenției-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei, la care Republica Moldova este parte.

 

Proiectul „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice” este susținut de Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei, cu finanțare din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al Austriei, și implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Ministerul Mediului, Oficiul Schimbarea Climei și Business Consulting Institute.

08.06.16