Ro   En  

Lansarea Programului "Parteneriate Economice Locale"Fundaţia Est-Europeană realizează, în perioada 2010-2011, programul ”PARTENERIATE ECONOMICE LOCALE”. Programul este realizat cu suportul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Acesta este conceput pentru a răspunde nevoilor specifice ale comunităţilor locale, ajutându-le să identifice şi să mobilizeze resursele locale disponibile în acest demers.

 

Fundaţia anunţă lansarea concursului de selectare a proiectelor în domeniul dezvoltării parteneriatelor economice locale. Valoarea totală a proiectelor ce vor fi finanţate este de maximum 125 mii USD. Pot solicita finanţare organizaţiile necomerciale sau instituţiile private de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În prima etapă a concursului vor fi acceptate conceptele de proiect, din care urmează să fie preselectate cel puţin 10 propuneri de proiecte. În etapa a doua, vor fi selectate cel puţin 5 proiecte, care urmează să fie finanţate.

 

Vor fi finanţate proiecte din următoarele domenii: îmbunătățirea şi/sau diversificarea serviciilor publice; dezvoltarea infrastructurii comunitare; utilizarea de noi tehnologii și practici de eficientizare a consumului de energie. Proiectele trebuie să fie elaborate şi implementate în parteneriate alcătuite din organizaţii necomerciale, administraţii publice locale şi întreprinderi private. Vor fi finanţate doar proiectele care vor avea co-finanţare.

 

Potenţialii beneficiari vor depune dosarele de participare, în limbile română sau rusă, conform cerinţelor Programului, până la data de 30 iunie 2010, ora 17.30 la următoarea adresă: Fundaţia Est-Europeană, str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău.  

 

Detaliile tehnice privind etapele şi modalitatea de participare la concurs, lista solicitanţilor eligibili, a activităţilor, a costurilor eligibile, precum şi modelele formularelor de aplicare sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. Formularele anexe pot fi descărcate de pe pagina web a Fundaţiei, la adresa: www.eef.md

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la acest concurs, va rugăm sa contactaţi:

 

Business Consulting Institute Chişinău, str. M. Eminescu, 27/1

Telefon: +22 23 74 74 sau +22 85 50 77 Fax: + 22 85 50 80

E- mail: office@bci.md

Persoana de contact:  Artur Macovei.

 

Fundaţia Est-Europeană str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău

Telefon: +22 23 53 43 sau +22 54 81 02 x 107, Fax: 54 23 38

Email: petru.culeac@eef.md

01.06.10