Ro   En  

Raportul de Monitorizare a implementării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica MoldovaBCI a fost selectat în cadrul Programului Administraţie Publică şi Bună Guvernare al Fundaţiei Soros - Moldova în vederea evaluării rezultatelor implementării reformei administraţiei publice centrale pentru perioada octombrie 2009 – februarie 2011.

 

Drept urmare, BCI va evalua 4 componente ale reformei pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010: reorganizarea administraţiei publice centrale, procesul decizional, managementul resurselor umane şi managementul finanţelor publice.

 

Reforma dată urmăreşte reformarea Administraţiei Publice Locale la nivelul standardelor europene, scopul ei fiind instituirea unui sistem modern şi eficient al administraţiei publice centrale, în conformitate cu principiile de bună guvernare din ţările membre ale UE şi CE. Aceste rezultate trebuie atinse prin costuri optime, ele putând permite să se ţină cont de  interesele şi drepturile cetăţenilor.

 

Monitorizarea ei va viza colectarea şi analiza informaţiei pentru a măsura felul în care progresează Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova.         

 

Obiectivele evaluării sunt: (1) analiza activităţilor planificate în Planul de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova pe anii 2009-2010, a obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale reformei APC; (2) analiza progresului realizat în perioada de referinţă în conformitate cu principiile fundamentale de economicitate, eficienţă, eficacitate, durabilitate şi impact atât la nivelul APC cât şi la nivelul percepţiei societăţii privind această reformă; (3) compararea rezultatelor evaluărilor similare realizate anterior de către Unitatea de Implementare a Reformei, Cancelaria de Stat şi a evaluării realizate de către Grupul Independent de experţi cu rezultatele prezentei evaluări.

 

Pentru mai multe informaţii despre Raport, vă rugăm să contactaţi Business Consulting Institute, la numărul de telefon: + 373 22 855 080, persoană de contact: Veaceslav Bulat, consultant afiliat BCI. 

01.12.10