Ro   En  

Servicii de consultanţă pentru evaluarea serviciilor publice desconcentrate din Republica MoldovaCorporate & Public Management Consulting Group în consorţiu cu Business Consulting Institute vor implementa în perioada iulie – noiembrie 2010 “Servicii de consultanţă pentru evaluarea serviciilor publice desconcentrate din Republica Moldova”. CPM Consulting Group este expert leton cu experienţă importantă în reforma administraţiei publice, reformele sistemului bugetar şi financiar, inclusiv în managementul crizei şi integrarea europeană.  

 

Finanţatorul acestui proiect este Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proiectul va fi realizat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată implementat de PNUD şi UNIFEM în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova (Cancelaria de Stat).

 

Obiectivul proiectului va fi să analizeze în profunzime şi să revizuiască serviciile publice desconcentrate din Republica Moldova - din perspectiva organizării şi funcţionării lor instituţionale şi organizaţionale, nivelul de accesibilitate şi satisfacţie a cetăţenilor în raport cu serviciile publice oferite şi capacităţile Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat de a le coordona în mod eficient.     

 

Sarcinile proiectului vor viza evaluarea serviciilor publice şi emiterea recomandărilor pentru optimizarea lor, realizarea unui sondaj pentru stabilirea nivelului de acces şi de satisfacţie a cetăţenilor (şi în primul rând a grupurilor social vulnerabile) în raport cu serviciile publice desconcentrate şi, la fel, emiterea recomandărilor pentru îmbunătăţirea prestării serviciilor şi, în al treilea rând, evaluarea capacităţilor Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat de a administra şi coordona serviciile publice desconcentrate, crearea unui mecanism de coordonare a serviciilor şi elaborarea unui plan de dezvoltare a personalului OTCS.   

  

Pentru mai multe informaţii cu privire la acest proiect, vă rugăm să contactaţi Business Consulting Institute, la numărul de telefon + 373 22 855 080, persoană de contact Artur Macovei, director executiv BCI.

26.07.10