Ro   En  

Proiectul pentru sistemul de apă şi canalizare din Chişinău şi-a prezentat rezultatele finaleProiectul „Moldova: Aprovizionarea cu apă şi tratarea apelor uzate în Chişinău”, ajuns aproape de sfârşit, şi-a prezentat rezultatele, în cadrul atelierului final, în data de 26 iulie 2012.


Acesta a fost precedat de alte două ateliere, care au arătat evoluţia proiectului, în luna mai a anului 2011 şi în aprilie 2012.


Scopul general al Studiului de Fezabilitate a fost realizarea unei analize tehnice, financiare, de mediu şi sociale pentru SA „Apă-Canal Chişinău” (ACC), spre a fi evaluată de municipalitate, de către companie şi de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în scopul obţinerii unor  împrumuturi şi a unor finanţări nerambursabile.


Proiectul s-a înscris în Programul Primăriei de asigurare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău; acesta a urmărit, de asemenea, elaborarea unei strategii pentru serviciile de apă și canalizare furnizate de ACC; ameliorarea activităţii şi a serviciilor; elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru potenţialii investitori şi pregătirea Programului de Investiţii.   


Principalele realizări ale proiectului includ: finalizarea proiectului de investiţii pentru perioada 2014 – 2018, implementarea Sistemului Informaţional Geografic (GIS) şi formarea personalului ACC,  evaluarea stării curente a reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi definitivarea Programului de Investiţii. Sondajele realizate în municipiul Chişinău arată că îmbunătăţirea calităţii serviciilor este mai importantă decât tarifele pentru apă.  


Programul de Investiţii va face posibilă reducerea mirosului de nămol de la staţia de epurare, micşorarea cantităţii lui, folosirea nămolului igienizat în agricultură şi dezvoltarea durabilă; îmbunătăţirea calităţii apei; diminuarea consumului de energie; reducerea pierderilor de apă; controlul datelor la distanţă şi tratarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.  


Proiectul „Moldova: Aprovizionarea cu apă şi tratarea apelor uzate în Chişinău” a fost implementat de către Seureca (Franţa), în parteneriat cu Business Consulting Institute şi Ingineria Apelor.  

27.07.12