Ro   En  

Un important proiect privind schimbările climatice a fost realizat cu expertiza BCIÎn perioada octombrie 2015 – martie 2016, Compania de consultanţă „Business Consulting Institute” a prestat servicii de consultanță în cadrul proiectului ADA/PNUD ”Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”. Proiectul a avut ca obiectiv incorporarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice în documentele strategice de dezvoltare de nivel raional și implementarea bugetului bazat pe performanță.

 

În acest scop, au fost selectate șase raioane pilot (câte două din fiecare regiune de dezvoltare), după cum urmează: Fălești, Sângerei, Călărași, Nisporeni, Leova și Basarabeasca.

 

La prima etapă, experții BCI au efectuat o evaluare a strategiilor de dezvoltare ale raioanelor țintă pentru a stabili în ce măsură obiectivele și planurile de acțiuni ale acestora țin cont de proiecțiile și impactul schimbărilor climatice.

 

Ca document de referință a fost luată Strategia de adaptare a Republicii Moldova la schimbarea climei până în anul 2020, document-cadru care descrie impacturile schimbării climei în sectoarele vitale de dezvoltare a Republicii Moldova, cum ar fi: agricultura, sănătatea, sectorul forestier, sectorul energetic, transporturi și infrastructura drumurilor, resursele de apă. Documentul mai conține o analiză a riscurilor şi oportunităților de adaptare pentru toate raioanele.

 

În urma evaluarii, s-a constatat că riscurile legate de schimbările climei, dar şi măsurile de adaptare adecvate nu se regăsesc decât foarte sporadic și nerelevant în documentele evaluate. Aceasta se explică, în mare măsură, prin faptul că la momentul adoptării strategiilor raionale încă nu exista Strategia de adaptare a Republicii Moldova la schimbarea climei, aceasta fiind adoptată  mai târziu, la 10 decembrie 2014, prin HG nr. 1009.

 

În faza următoare, experții BCI au stabilit parteneriate cu autoritățile publice locale din fiecare raion țintă, au creat împreună un cadru local de participare, cu implicarea experților în domeniu, și au oferit asistență reprezentanților consiliilor raionale în identificarea, formularea și incorporarea unor măsuri de adaptare la schimbarea climei în strategiile de dezvoltare raionale.

 

Propunerile de completare a strategiilor raionale includ profilurile climatice ale raioanelor respective, descrierea impacturilor schimbării climei, precum și seturi de măsuri de adaptare, cu activități aferente, bugetate pe bază de performanță.

 

Consiliul raional Basarabeasca a aprobat deja completarea strategiei raionului cu măsuri de adaptare la schimbările climatice, iar celelalte cinci raioane urmează să procedeze la fel până la sfârșitul acestei luni.

 

Proiectul ”Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice” este susținut de Agenţia Austriacă de Cooperare pentru Dezvoltare (ADC), cu finanţare de la Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor din Republica Austria, şi implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului și Business Consulting Institute.

19.05.16