Ro   En  

Publicaţii

Comunicat de presă - CONFERINȚA  FINALĂ A PROIECTULUI „ ACCES DIRECT LA STUDENȚI”


 


 

Comunicat de presă - CONFERINȚA DE BUNE PRACTICI A PROFESORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA

 


 Comunicat de presă - CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „ ACCES DIRECT LA STUDENȚI” 

 

Descentralizare și Autonomie Locală. Modele europene pentru Republica Moldova

Descentralizarea şi asigurarea autonomiei locale constituie o prioritate a Guvernului Republicii Moldova şi necesită o reformă complexă, profundă şi multisectorială, care vizează majoritatea sferelor vieţii sociale şi economice. Proiectul “Modele de reforme în descentralizare şi autonomia locală”, implementat de BCI, PAUCI (Polonia) şi CPM (Letonia) şi finanţat de Fundaţia Soros-Moldova şi PNUD, le-a oferit factorilor de decizie şi experţilor din Moldova posibilitatea de a se familiariza cu experienţa acumulată de Polonia, Letonia şi alte ţări europene în cadrul reformei de descentralizare. Studiul „Descentralizare și Autonomie Locală. Modele europene pentru Republica Moldova”, rezultat al efortului comun al  experţilor organizaţiilor partenere, prezintă experienţa Letoniei şi Poloniei în realizarea reformei de descentralizare şi formulează concluzii şi recomandări pentru crearea unei autonomii autentice în Republica Moldova.           

 


 


Bune practici antreprenoriale

Cartea „Bune practici antreprenoriale”, ai cărei autori sunt Mihai Roşcovan şi Natalia Sava, a fost lansată în cadrul proiectului “Încurajarea Utilizării Inovatoare a Remitenţelor în Investiţiile Rurale Productive”, care s-a încheiat în luna iunie a anului 2012.  Broşura prezintă poveştile de succes ale unor oameni care, fiind sprijiniţi de acest proiect, au iniţiat activităţi de antreprenoriat, ideile lor inovatoare, oferind sfaturi utile pentru cei care doresc să înfiinţeze o afacere. 

 

 

 


 

Bugetarea pe bază de performanţă  

Ghidul argumentează necesitatea adoptării bugetării de performanţă în cadrul administraţiei publice locale din Moldova, marcând problemele metodelor de management financiar public şi ale sistemului bugetar curent. Acesta prezintă conceptul de buget de performanţă şi condiţiile şi metodologia de implementare a acestuia, propunându-şi să ajute administraţia publică locală şi factorii interesaţi în asimilarea şi aplicarea lui.   

 

 

 


 

 

 

Cum să-ţi înfiinţezi o afacere. Ghid practic pentru antreprenori 

  Ghidul de faţă a apărut în cadrul proiectului “Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investiţiile rurale productive”. Ghidul are ca scop dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi manageriale ale emigranţilor reîntorşi în ţară, precum şi ale beneficiarilor de remitenţe, în vederea creşterii investiţiilor din banii transferaţi din afara ţării. Ghidul oferă celor interesaţi toată consultanţa necesară pentru lansarea şi gestionarea unei afaceri proprii, care ar transforma remitenţele în noi venituri pentru cei c are beneficiază de ele.  

 

 


 

 

Oportunităţi de Afaceri pentru Beneficiarii de Remitenţe

Remitenţele joacă un rol important în economia Republicii Moldova, constituind 36% din PIB-ul naţional, iar în mediul rural ponderea acestora este chiar mai mare. Cu toate acestea, doar 7% din banii remişi sunt investiţi în afaceri generatoare de noi venituri. Cea mai mare parte a transferurilor băneşti efectuate de emigranţii moldoveni sunt folosite pentru acoperirea nevoilor curente, cum ar fi produsele alimentare, îmbrăcămintea sau serviciile medicale. Pentru ca remitenţele să nu rămână doar un simplu substituent al lipsei de oportunităţi de angajare în ţară şi pentru ca acestea să contribuie efectiv la creşterea bunăstării cetăţenilor şi la dezvoltarea economiei naţionale, a fost lansat proiectul “Încurajarea utilizării inovatoare a remitenţelor în investiţiile rurale productive”. Prezentul Studiu este parte componentă a proiectului menţionat şi are drept scop identificarea oportunităţilor de afaceri, dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi manageriale ale emigranţilor reîntorşi în ţară şi încurajarea utilizării remitenţelor ca investiţii în afaceri proprii.

 

 


 

Ministerul Economiei şi autorităţile locale intenţionează să creeze 3 Parcuri Industriale în raioanele Edineţ, Hânceşti şi Cantemir. Acestea vor determina extinderea zonelor industriale şi vor atrage noi investiţii în raioane. Incubatoarele de afaceri înfiinţate în cadrul Parcurile Industriale vor impulsiona succesul întreprinderilor nou-create în Parcurile Industriale. Parcurile vor oferi posibilitatea de creare a unor noi locuri de muncă în raioane şi vor reduce şomajul, putând să atragă 10% dintre persoanele care au emigrat din cauza lipsei unei surse de venit. Construirea parcurilor industriale va genera totodată dezvoltarea infrastructurii raionale.   

Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial Edineţ  (RO) 

Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial Hânceşti (RO)

Studiu de fezabilitate privind crearea Parcului Industrial Cantemir (RO)   

 

 


 

Evaluarea serviciilor publice desconcentrate în Republica Moldova (EN)   

Raportul analizează serviciile publice desconcentrate din Republica Moldova, din perspectiva organizării şi funcţionării lor, a nivelului de accesibilitate şi satisfacţie a cetăţenilor vizavi de serviciile publice oferite şi a capacităţilor de coordonare a Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat. Acesta formulează recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor şi pentru crearea unui mecanism de coordonare a lor, prezentând şi un plan de dezvoltare a personalului OTCS.

 

 


 

Ghid de cooperare transfrontalieră 

Ghidul de cooperare transfrontalieră, aflat la ediţia a doua, prezintă conceptul de cooperare transfrontalieră, experienţa naţională şi internaţională, cadrul legislativ, tehnici şi metode, exemple de bune practici în domeniul cooperării transfrontaliere, finanţarea activităţilor de cooperare transfrontalieră. Acesta este o lucrare practică ce a fost concepută pentru autorităţile publice din Republica Moldova, instituţiile societăţii civile şi agenţii economici din zonele de frontieră şi poate servi ca manual pentru studenţi, doctoranzi şi cadrele didactice.   


 


 

 

Dezvoltarea resurselor umane şi a capacităţilor de audit intern: recomandări pentru autorităţile publice locale din Moldova 

Studiul de faţă nu este un manual de audit intern sau control intern sau un ghid privind controlul financiar, în înţelesul „reviziei financiare”. Aceasta prezintă rolul pe care îl au auditul intern şi controlul intern în sensul modern – de asigurare a bunei guvernări în sectorul public. 

 

 

 


 

 

Managementul transportului public urban în municipiul Chişinău

Prezentul studiu este o contribuţie în domeniul managementului transportului public urban şi al guvernării urbane. Acesta cuprinde analize şi cercetări, practici internaţionale, aspecte legislative, politici şi instrumente de implementare a acestora şi este un rezultat al proiectului „Managementul sistemului de transport urban public în municipiul Chişinău”, realizat de BCI şi Universitatea Tehnică din Moldova. Proiectul în cauză a oferit asistenţă autorităţilor municipiului Chişinău în elaborarea şi aplicarea cadrului regulatoriu pentru îmbunătăţirea transportului public în municipiul Chişinău.