Ro   En  

Cooperarea intercomunală în raionul Taraclia și Găgăuzia, obiectul unui studiu lansat la Taraclia și ComratUn studiu cu privire la cooperarea intercomunală și benefiiciile și posibilitățile pe care le comportă este lansat astăzi, la Taraclia și la Comrat, în prezența primarilor, consilierilor locali și a reprezentaților PNUD Moldova.  

   

Studiul a fost elaborat de către experții Business Consulting Institute și ai Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul unui proiect sprijinit de Programul SARD Gagauzia Taraclia al PNUD Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Experții vor prezenta metodologia și criteriile de stabilire a grupurilor de localități reunite în cadrul unui proiect de colaborare intercomunală, „clusterele” posibile în Găgăuzia și raionul Taraclia, potențialul de cooperare, bune practici și exemple din Moldova și din alte țări.


În Moldova, peste 50% din administrațiile publice locale nu au capacitatea de asigura servicii esențiale (apă, canalizare, gestiunea deșeurilor), iar peste 1/3 din localitățile rurale nu vor avea posibilitatea de a accede la ele în următorii 25 de ani.    

 

Cooperarea intercomunală este un instrument de furnizare în comun, în condiții de calitate și eficacitate, a serviciilor publice locale. Prin unirea eforturilor a două sau mai multe APL-uri se pot asigura premisele necesare pentru organizarea și finanțarea unui serviciu public de calitate, în condițiile în care fiecare APL în parte nu posedă puterea și resursele necesare pentru a face acest lucru. Cooperarea intercomunală va îmbunătăți calitatea serviciilor de utilitate publică, va asigura dezvoltarea echilibrată a regiunilor și va eficientiza utilizarea resurselor. Pentru anumite servicii, APL-urile pot folosi împreună aceeași resursă de expertiză sau aceleași unități de deservire, ceea ce este mai rentabil din punct de vedere financiar. Prin cooperarea intercomunală poate fi creată o piață de desfacere mai mare și mai atractivă pentru investițiile străine, atât publice, cât și private. Totodată, un serviciu comun va face posibilă realizarea economiilor de scară de către APL-uri și va reduce costurile suportate de  gospodării și beneficiarii direcți.


Studiul prezintă patru variante de cooperare intercomunală, cu 10, 8, 7 și 6 grupuri de localități, stabilite după criterii demografice și geografice, cu serviciile publice existente și serviciile care necesită să fie create.   


Clusterele care vor fi create vor furniza servicii publice prin intermediul unei întreprinderi municipale comune, care va obține venituri din plățile instituțiilor și gospodăriilor beneficiare. Tarifele vor fi stabilite astfel încât să acopere cheltuielile de exploatare și să asigure un profit minim pentru întreprindere.

  

Experții implicați în studiu vor prezenta și etapele proiectelor de cooperare intercomunală preconizate, care cuprind evaluarea potențialului de colaborare, stabilirea priorităților, fundamentarea tehnico-economică, pregătirea documentelor de fondare și înregistrarea întreprinderilor.   


Studiul de față a fost elaborat cu sprijinul Programului Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia/PNUD Moldova, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. 

22.05.17